Hvorfor og hvordan IIoT?

IIoT er et netværk af komponenter med indbygget elektronik/intelligens som gør, at komponenten på en standardiseret måde kan dele info med andre komponenter, med databaser, operatører m.fl.

Antallet af forbundne komponenter vil vokse eksponentielt de kommende år, og det mest revolutionerende er, at komponenterne ikke længere kobles op til én specifik applikation, men info stilles til rådighed for alle, og kan kombineres efter ønske.

Det vil signifikant forbedre fleksibiliteten, og informations- og beslutningsgrundlaget, men uden stram styring og standardisering er risikoen for total kaos også til stede.

Industrial Internet of Things.

IIoT er ”hype”, men også en vigtig del af en industriel revolution.

Nej, for så kommer man aldrig i gang. IIoT lægger op til brug af agile arbejdsmetoder.

Nej, for det vil skabe kaos og i værste fald lukke store dele af produktionen ned.

Få basiskonfigurationen på plads og definer nogle standardiserede arbejdsmetoder og konverter successivt den bestående platform.

Den gamle løsning

Én til én kobling.
PLC/device er koblet til én applikation.

Den ny løsning

Én til én kobling, én til mange kobling og mange til én kobling.
PLC/device er dekoblet fra applikationen.

Forslag til startkonfiguration:

Start med etablering af en MQTT Broker, og tilslut bestående Main SCADA – system. Hvis SCADA – systemet (som tilfældet er med Ignition) er integreret med et godt system til håndtering af historiske data, alarmer, rapportering og SQL – data, så behold det.

Successivt kan alle PLC’erene flyttes fra OPC – UA over på MQTT – enabled devices. Dermed mindskes behovet for båndbredde og systemets sikkerhed øges.

Det gamle centrale Main Ignition SCADA – system poller bestående PLC’er ved brug af OPC – UA drivere. Pollingen kan decentraliseres (og dermed reduceres behovet for båndbredde) ved brug af f.eks. Ignition Edge.

Message Queue Telemetry Transport (publish/subscribe) protokollen reducerer typisk behovet for bredbånd med op til 85 % i forhold til de gamle/nuværende poll/response protokoller.
Med IoT øges antallet af tilkoblede enheder/devices drastisk, men med brug af MQTT protokollen kræver det ikke ekstra båndbredde.

MQTT blev udviklet af Andy Stanford – Clark (IBM) og Arlen Nipper (Eurotech, nu Cirrus Link) i 1999 til monitorering af en olieledning igennem en ørken.
De MQTT løsninger DATAReg anbefaler, er udviklet af Cirrus Link.

MQTT giver meget store frihedsgrader til udviklere. Det, kombineret med produkter som f.eks. Raspberry PI, skaber risikoen for total anarki.
En situation hvor årtiers standardisering via PLC’er, OPC – UA, SCADA’er  mv. hurtigt kan sættes over styr.

Det har Cirrus Link en løsning på. Deres Sparkplug omfatter definitioner for navngivning, formater mv. og templates som MQTT enabler produkter på en standardiseret måde.

Se mere hos Cirrus Link

Forslag til startkonfiguration

Ignition Edge kan håndtere 500 tags.
Der medfølger driver til Modbus, Siemens og Allen – Bradley.
Vejledende pris: 2.700 kr.

Ignition Edge
Ignition IIoT

Organisationer som promoverer og standardiserer IoT

Fleksibel og intelligent produktion bl.a. via standardisering af databus, gateways og komponenters kommunikationsfunktioner.

IIC

Primært bestående af amerikanske firmaer, bl.a. General Electric.

www.iiconsortium.org
Kundetilpasset produktion bl.a. via selvkonfigurering, selvoptimering, selvdiagnostisering og AI.

Platform Industri 4.0

Primært bestående af europæiske firmaer, bl.a. Siemens.

www.plattform-i40.de