Overall Equipment Effectiveness

OEE er et meget udbredt og godt værktøj til måling af effektiviteten.

Ignitions samarbejdspartner SepaSoft har mange moduler til Ignition. Herunder moduler til brug ved OEE, Downtime registrering og produktplanlægning samt sporing.

OEE er et godt værktøj, hvis det som produceres er nogenlunde ens, ellers kan en sammenligning af linjer m.fl. være problematisk. Se eksempel nedenfor.

Læs mere om modulerne hos Sepasoft

Eksempel:

Linje 1 og 2 producerer samme type emne.
Emnet på linje 1 har normalt et spild på 15 % og emnet på linje 2 har normalt et spild på 5 %.

Linje Availability Performance Quality Spild OEE
Normal Aktuel %
1 0,90 0,90 0,89 15 11 72
2 0,90 0,90 0,93 5 7 75
Operatøren på linje 1 gør det godt med kun 11 % spild mod normalt 15 %. Operatøren på linje 2 gør det dårligt med 7 % spild mod normalt 5 %, men OEE på linje 2 er højere end på linje 1

Kunstig intelligens

Brug af kunstig intelligens åbner helt nye muligheder for effektivitetsberegninger mv.

Ved en kontinuerlig stykproduktion kan kostprisen f.eks. løbende beregnes, og på basis af analyser kan produktionsparametre justeres automatisk, semiautomatisk eller ved forslag til operatøren.

I en energitung produktion (f.eks. emballageproduktion) kan op til 30-40 % af kostprisen stamme fra energien, og det tager den traditionelle OEE beregning ikke højde for, men energiomkostningen indgår i kostprisberegningen.

Hvis produktionshastigheden øges, så stiger spildet og energiforbruget sandsynligvis en smule. Den optimale produktionshastighed kan løbende beregnes. Der kan i modellen eventuelt også tages hensyn til, om produktionen har svært ved at følge med efterspørgslen, om efterspørgslen er normal, eller om der produceres til lager.

Er der en sammenhæng mellem f.eks. kemikalieforbruget og spildet? Det kan sandsynligvis løbende analyseres og forbruget kan automatisk justeres.

Ækvivalentstyk

Ækvivalentstyk er et godt nøgletal, som gør ordre/varenumre direkte sammenlignelige, idet der kompenseres for forskelle i produktionskompleksibiliteten.

Ved komplicerede emner ganges produceret styk med et tal, som er større end nul.
Ved simple emner ganges produceret styk med et tal, som er mindre end nul.

Hvis antallet af maskiner i drift svinger meget, så kan man, frem for at bruge det totale antal ækvivalentstyk for en produktion som nøgletal, bruge det totale antal ækvivalentstyk divideret med det totale antal produktionstimer. Dvs. antal ækvivalentstyk per produktionstime.

Med ækvivalentstyk er det – i modsætning til ved OEE – nemt i real time at summere performance for ordrer.

Ud over normen, så kræver beregning af ækvivalentstyk blot en basisnorm.

Eksempel:

3 ordrer på linje 1 og 2 ordrer på linje 2
Basisnorm 250 stk. / min.

Linje ordre Norm Produktionstid Produceret Ækvivalent Kalkulation
Stk. /min. Timer Stk. Stk.
1 1 300 1,0 20.100 16.750 20.100/300×250
1 2 180 6,0 42.000 58.333 42.000/180×250
1 3 200 0,5 7.000 8.750 7.000/200×250
2 1 250 4,0 56.000 56.000 56.000/250×250
2 2 215 3,5 50.000 58.140 50.000/215×250

Et scoreboard kunne se sådan ud:

Linje ordre Produktionstid Performance Ækvivalent Kalkulation
Nr. Timer % Stk.
I alt 15 88,0 197.973 197.973/(250x15x60) x100
1 Aktiv ordre
Alle ordrer
3
1+2+3
0,5
7,5
116,6
74,5
8.750
83.833
8.750/(250×0,5×60)x100
83.833/(250×7,5×60)x100
2 Aktiv ordre
Alle ordrer
2
1+2
3,5
7,5
110,7
101,5
58.140
114.140
58.140/(250×3,5×60)x100
114.140/(250×7,5×60)x100

Stopregistrering:

Hvis produktionstid er den registrerede drifttid, så siger performance noget om hvor godt maskinen kører, når den kører. Derfor bør der suppleres med et automatisk stopregistreringssystem til registrering af stoptider og årsager, og de bør relateres til linje, operatør, varenummer mv.

Spildregistrering:

Spildregisteringen bør registreres og relateres til linje, operatør, varenummer mv.
Til hjælp for operatøren kunne man vise spildprocenten for kørende orde, og spildprocenten for samme varenummer baseret på gennemsnittet for en 3 måneders periode.